Geurhinder en het weer

Advertentie
Mijn weer
 • Vaak komt geurhinder van de industrie

  Na een regenbui kan er ook geurhinder ontstaan, maar in bossen en weiden komt er een aangename geur vrij.

 • Geurhinder en het weer
  20.03.2018 15:48

  Geuren meten
  In een industriële wereld kan geurhinder een veel ruimer gebied omvatten dan enkel die lokale gracht of riool die bij regenweer wat opstoot van onfrisse geurtjes geeft. De geurhinder kan zelfs van een erg grote omvang zijn en dat is in het verleden al vaker voorgekomen. Regeringen en milieudiensten zijn dan ook rond de tafel gaan zitten en hebben hiervoor allerlei voorschriften en wetten opgesteld. Er bestaat zelfs een eenheid om de geurhinder aan te tonen, de geureenheid (ge). Het is zelfs tot Europees niveau geraakt en daar hebben ze de odour unit (ouE) in gebruik. Kortom er is toch enig belang met de geurhinder. De mate van geurhinder wordt bepaalt aan de hand van de geureenheden per kubieke meter lucht. Deze wordt dan gecombineerd met de hedonische waarde. Dat is de waarde die aangeeft hoe aangenaam een geur is en die loopt van +4 (zeer aangenaam) via 0 (neutraal) tot -4 (zeer onaangenaam). De mate van geurhinder hangt dus af van een combinatie van beide.

  • Advertentie

   

  Oorzaak van geur
  Geuren kunnen allerlei oorzaken en bronnen hebben. De gracht, een riool, open haard, verkeer, land- en tuinbouw, industrie, maar ook vaak door de buren of dieren. We gaan even niet met de vinger wijzen waar de geuren vandaan komen, maar wel kijken we welk invloed het weer hier op heeft.

  Geuren worden vooral waargenomen in omstandigheden waarbij er weinig atmosferische beweging is en de lucht lange tijd ter plaatse blijft. Bij cyclonale condities, is de onstabiliteit vaak groot en stijgt de lucth snel naar hogere etages van de atmosfeer. Komt er dan geur vrij van de industrie of andere bronnen, dan zal deze ook vlug verdwijnen. Echter bij anticiclonale condities wordt de lucht als het ware gevangen gehouden onder de subsidentie-inversie en met een dalende luchtstroming blijft deze ook lange tijd dichtbij het aardoppervlak hangen. Het is in deze omstandigheden dat geuren lang aanwezig blijven en hinderlijk kunnen zijn. Door de inversie krijg je zelfs dat de lucht horizontaal wordt uitgespreid en uiteraard volgt de geur deze horizontale beweging mee.

   

  Geur bij regenweer
  Tijdens of na een regenbui kan het ook zijn dat er hinderlijke geuren waargenomen worden. Immers als er door de industrie, verkeer, dieren.....bij droog weer vervuiling op het aardoppervlak wordt achtergelaten, kan de geur hiervan tevoorschijn komen bij regen. Immers het regenwater valt erop, gaat zich ermee mengen en bij verdamping geraakt de vervuilde verdampingslucht op neushoogte en wordt als hinderlijk ervaren.

  Het weer kan echter ook oorzaak van een aangename geur zijn. Zo krijg je vaak na regen een aangename geur die vrijkomt van plantenoliën, die tijdens droogt door de bodem geabsorbeerd worden. Deze oliën verdampen na regenval en verspreiden hun aroma. Vaak vinden mensen deze vrijgekomen geuren erg aangenaam.

  Door: Michel Nulens