Seizoensverwachtingen

Advertentie
Mijn weer
 • Op satelietbeelden kan je ook de troggen en wiggen terugvinden.

  Voorbeeld van een lange termijn verwachting. Deze is vooral korter in tijd.

 • Seizoensverwachtingen
  07.07.2015 14:07

  Anders dan een lange termijnverwachting, die meestal een idee van het te verwachten weer geeft voor de volgende 10 dagen, bestaat er ook de seizoensverwachtig. Deze verwachtingen zijn nog meer speculatief en kunnen gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden. De media heeft er nogal eens een handje van weg om niet gestaafde uitspraken hierover te doen.

  • Advertentie

  Het grootste verschil tussen een lange termijnverwachting en een seizoensverwachting is de termijn waarvoor de voorspelling geldt. Zoals de naam bij een seizoensverwachting zegt, gaat het over een seizoen, dat over het algemeen 3 maanden inhoudt. Om niet al te veel in detail te treden wordt hierbij een globaal wereldmodel gebruikt en wordt er eveneens gekeken naar de Rosby-golven, die zich op grote hoogte in de atmosfeer bevinden (300 hpa niveau). Ruw gezegd bestaan deze golven ook uit wiggen (stabiel weer) en troggen (onstabiel weer). Bevinden we ons in een wig, dan wordt er voor een langere periode stabiel weer verwacht en visa verse voor de trog. Er worden echter ook nog andere elementen gebruikt om tot een resultaat te komen, maar meestal geeft de uitdraai een idee over de te verwachten temperatuur en de hoeveelheid neerslag.

  Deze waarden worden dan vertaalt in hoger dan of lager dan de normalen van de maand. Zo kom je bevoorbeeld aan een zomerseizoensverwachting, waarbij de gemiddelde temperatuur 2 graden hoger verwacht wordt dan normaal en de neerslag lager verwacht wordt. Dan wordt daar meestal een percentage aan toegevoegd die de juistheid van de verwachting moet inschatten, vaak variëert dit ussen 60 en 70 procent. Het wordt nu wel duidelijk dat het heel erg speculatief is en dat je eigenlijk geen duidelijk verwachtingspatroon krijgt.

   

  Neem de gemiddelde temperatuur die 2 graden hoger is dan normaal. Op zich ga je dan al dadelijk een warme zomer verwachten, maar in welke mate is dat correct ? Immers de gemiddelde temperatuur is zowel deze van de nacht als van de dag en bij een periode met zachte luchtstromingen, kan het zijn dat vooral de nachten erg zacht verlopen en de dagtemperatuur eerder normaal is. Dan komt de gemiddelde temperatuur enkele graden hoger uit. Of neem nu dat er 1 warme maand in het seizoen is, met tijdens de zomer bijvoorbeeld een week van tropische temperaturen (30 graden of meer). Dan kan dat zijn invloed hebben op de gemiddelden van het hele seizoen, die dan hoger liggen. Zo is het ook voor de neerslag, je kan bijvoorbeeld iedere dag wat lichte regen hebben, waardoor de hoeveelheden neerslag lager uitkomen dan normaal of je kan gedurende twee weken overvloedige regenval hebben met waarden die hoger liggen dan normaal en dan vervolgens kan er in twee maanden nog nauwelijks neerslag vallen. Hoger en lager dan normaal is dus erg relatief.

  Moeten we dan de seizoensverwachtingen dan maar helemaal aan de kant schuiven. Neen, dat ook weer niet, want ze zijn wel heel goed om tendensen aan te geven en met de technische evolutie gaan de weerkaarten optimaliseren, maar ook de computers om de processen te verbeteren. In de toekomst zullen zowel lange termijn verwachtingen als seizoensverwachtingen nauwkeuriger kunnen en meer gedetailleerd zijn. Immers zo’n 25 jaar geleden waren de weermannen en vrouwen al blij als ze een juiste verwachting voor de volgende dagen konden maken.  

  Door: MN