Relatie isobaren - wind

Advertentie
Mijn weer
 • De windverdeling rond de Aarde in functie van de drukgordels.

  Veel wind, goed voor de opwekking van groene stroom.

  Visualisatie van veel wind, de windzak.

  Duiding aan de hand van een voorbeeldje.

  Een perfect geanalyseerde weerkaart, boven de Lage Landen veel isobaren dicht bij elkaar, dus veel wind. Kaartje geldig voor zondag 15/11.

 • Relatie isobaren - wind
  14.11.2015 14:07

  Een verschil in luchtdruk tussen twee plaatsen betekent niets anders dan dat er boven de ene plaats meer lucht is dan boven de andere plaats.
  Net zoals een lek geslagen band leegloopt, zal daarom in de atmosfeer lucht gaan stromen van de plaats waar meer lucht is naar de plaats waar minder lucht is.

  • Advertentie

  Uiteindelijk zouden er dus geen luchtdrukverschillen meer mogen overblijven, ware het niet dat ook andere elementen meespelen.

  Dynamische processen in de hogere lagen van de atmosfeer zorgen immers steeds weer voor aan- en afvoer van lucht, en regenereren daarmee steeds opnieuw verschillen in luchtdruk. 

  Wind is niet anders dan de stroming van de lucht. Hoe groter de luchtdrukverschillen tussen twee plaatsen, des te sterker over het algemeen ook de wind zal zijn (zoals dezer dagen het geval is). Je kan dus stellen dat, hoe dichter de isobaren tegen mekaar liggen, hoe sterker de wind zal zijn. 

  Als we hiermee alle wind zouden verklaard hebben, zou de weerkunde makkelijk zijn, maar er zijn wel allerlei complicerende factoren.