Klimaatmodellen

Advertentie
Mijn weer
 • Studie van de opwarming van de oceanen.

  De koolstofkringloop.

  "The Climate Model"

  Modelsimulaties.

 • Klimaatmodellen
  15.11.2015 11:19

  Het klimaat is niets anders dan het veranderlijk evenwicht in het langdurig en wereldwijd samenspel van warmte en beweging (beide zijn  vormen van energie) in zowel zee als lucht.

  • Advertentie

  Elk klimaatmodel  legt  dan ook de verplaatsing en omvorming van energie op onze aarde vast in  formules. Die kunnen heel simpel of zeer ingewikkeld zijn. Alle  modellen  werken zo: ze gaan uit van een begintoestand, en berekenen dan, hoe die verandert.

  De zon zendt energie naar de aarde; een deel ervan wordt teruggekaatst, en des te meer, naarmate  we meer stof de lucht injagen of bossen kappen. Van de door de  aarde  uitgestraalde  energie houdt de dampkring meer tegen naarmate we meer broeikasgassen lozen.

  Hoe de mens zich in de komende eeuw gaat gedragen, weten we niet. Over die invloed kunnen we dus alleen gissingen maken.  Omdat  elk klimaatmodel daarop steunt, zijn de  resultaten geen echte voorspellingen, maar beschrijvingen van mogelijke ontwikkelingen.