Kleine IJstijd

Advertentie
Mijn weer
 • Een zonneuitbarsting zou invloed hebben op ons weer.

  Vulkanen worden als mogelijk oorzaak gezien voor de kleine ijstijd in de middeleeuwen.

 • Kleine IJstijd
  12.07.2015 13:59

  In het HLN verscheen een artikel dat melding maakt van eeen nieuwe kleine IJstijd in de loop van de komende 15 jaar. Dat stellen wetenschappers op basis van nieuwe modellen van de zonnecyclus.

  • Advertentie

  Het gaat om een nieuw model van de zonnecyclus dat meer accuraat dan ooit kan voorspellen wanneer er zich onregelmatigheden zullen voordoen in de cyclus van de zon. Het model gaat uit van niet 1 maar 2 zogenoemde dynamo-effecten in twee lagen van de zon. Een vlak onder het oppervlak en een diep in de kern. Dat nieuwe model laat voorspelling toe die 97 procent accuraat zijn, stelt professor Valentina Zharkova va nde universiteit van Northubria. Zij presenteerde de resultaten van haar onderzoek tijdens de National Astronomy Meeting in het Welshe Llandudno.

  De voorspelling luidt dat de activiteit van de zon met 60 procent zal dalen tegen 2030. Dat zal zorgen voor weersomstandigheden die niet meer zijn waargenomen sinds de 'kleine ijstijd' die in 1645 begon. Aldus de tekst in HLN.

  Het is al langer geweten dat de zonnecyclus een invloed heeft op het weer over onze planeet. Zo is er enkele jaren terug aangetoond dat zonne-uitbarstingen een hittegolf in de hand werk en het magnetisch veld heeft een belangrijke invloed op onze atmosfeer. Het is echter ook geweten dat de gegevens en de kennis van de zon eerder beperkt zijn, wat nog niet zo lang geleden door andere wetenschappers werd onthuld. Dat er een verband met de zonne-uitbarstingen en de zonnecyclus bestaat, zijn de wetenschappers van overtuigd. Hoe het allemaal precies verloopt is echter nog niet duidelijk.

  Het artikel maakt ook geen melding van het broeikasgassen op de aarde, die een opwarming in de hand werken. Zou het niet kunnen dat de mindere activiteit van de zon wordt gecompenseerd door het broeikaseffect ? Misschien wordt het broeikaseffect gewoon getemperd en kennen we de volgende jaren een minder vlugge of mogelijk wel een stagnatie van de opwarming van de aarde. Bovendien is er ook geen duidelijke vermelding of ze met dat model eerdere ijstijden of andere fenomenen hebben kunnen verklaren. Het lijkt me niet erg onlogisch dat je met een model wat in staat is om parameters in de toekomst te voorspellen ook correct moet zijn als er een input van data uit het verleden wordt ingevoerd. Als je de data van pakweg 100 jaar ingeeft, zou je normaal gezien toch de uitkomst moeten krijgen van het weer van die periode. Dit kan je dan eventueel toetsen aan de waarnemingen van die periode en dan weet je of je model goed was. Immers als het in het verleden dan klopt, is de kans ook groot dat het voor de toekomst kan werken.

  In 2012 verscheen er bovendien een artikel, geschreven door Caroline Kraaijvanger, van de wetenschappers van de universiteit van Colorado dat de mini ijstijd van de middeleeuwen wel eens als oorzaak de vulkanen kon hebben. Door vulkaanuitbarstingen komen er allerlei deeltjes in de lucht terecht, waardoor het zonlicht wordt weerkaatst en het aardoppervlak niet meer kan bereiken. De aarde wordt dan niet meer opgewarmd.

  Dat is dan een heel andere verklaring dan de zonne-cyclus. Dan wordt er nog geen rekening gehouden met kleinschalige effecten of de lokale orografie en de bodemstructuur die ook invloed hebben. Hoewel dat de modellen om de cyclus van de zon te berekenen heel anders zijn opgebouwd en anders werken dan de weermodellen voor korte en lange termijn, zou een wijsneus wel eens kunnen opmerken dat de voorspelling voor de volgende 10 dagen al vaak de mist in gaat, laat staan om dan een voorspelling te lanceren voor de volgende 15 jaar.


  Door: MN