Spanish plume

Advertentie
Mijn weer
 • Een kaart met daarop duidelijk een zeer sterke Cape-zone, gepaard gaande met een Spanish plume.

  Een typische peiling in een Spanish plume.

  Een andere benadering, de theorie van de conveyor belts, met de WCB duidelijk te zien.

  De rolwolk, een typische wolk bij een multicel-ontwikkeling in een Spanish plume met duidelijke convergentielijn.

  Een ander type wolk, de mamatus, vaak waargenomen bij onweders gekoppeld aan een Spanish plume.

 • Spanish plume
  30.07.2015 12:23

  Wanneer zeer warme en vochtige lucht vanuit Spanje via een strakke zuidelijke stroming naar de Lage Landen wordt getransporteerd, in combinatie met een vanuit het westen naderend koufront, kan dit dikwijls aanleiding geven tot een grote onstabilteit aan de voorzijde van dit koufront. Vaak gaat dit gepaard met thermische depressies en sterk ontwikkelende convergentielijnen.

  • Advertentie

  In een Spaanse pluim komen dan ook geregeld pittige buien of zware onweerscomplexen tot ontwikkeling. Maar er is meer nodig dan alleen maar de aanvoer van warme en vochtige lucht vanuit Spanje. 

  In eerste instantie worden er dus droge en hete luchtmassa's vanaf het Spaanse Plateau met een stevige zuidelijke hoogtestroming op transport gezet naar onze omgeving. Dit is dus een goed gemengde laag en wordt daardoor ook wel Elevated Mixed Layer (EML) genoemd. Deze lucht glijdt in feite over een vochtige, warme luchtmassa in de onderste luchtlagen heen (the warm conveyor belt), waardoor zich onderin grote hoeveelheden CAPE (Convective Available Potential Energy) kunnen ontwikkelen (ook wel 'loaded-gun' genoemd). De EML wordt dan met name van de vochtige warme grenslaag gescheiden door een inversie-laag. Dit is ook een situatie met potentiële onstabiliteit: optilling over een diepe atmosferische kolom zorgt voor droogadiabatische afkoeling bovenin en onderin al snel voor natadiabatische afkoeling, met destabilisering tot gevolg.
  Door land-zee contrasten kunnen dan veelal boven Frankrijk zones met convergentie ontstaan, waardoor de vochtige lucht uit de grenslaag regionaal in staat is om z'n CAPE om te zetten in convectieve bewegingsenergie tijdens de vorming van zware onweersbuien op uitgebreide schaal (Multicel-ontwikkeling). Deze buien komen dan via Frankrijk naar ons land of kunnen ook ontstaan boven België.

  De positie van het sturende lagedrukgebied is belangrijk, indien het via het Verenigd Koninkrijk doorschuift naar het zuidwesten van Frankrijk krijg je een "authentieke spanish-plume". 
  De "spanish plume" is verantwoordelijk voor de hoogst mogelijke temperaturen in  ons land ( > 35 °C).

  Indien de depressie een meer noordelijke bocht maakt, is de ontwikkeling van een "echte" Spanish plume niet of moeilijker realiseerbaar.

  Werner Van den Broeck