Zonnepanelen - Bereken dagelijks de opbrengst van uw PV-installatie

Advertentie
Mijn weer

In heel wat landen, waaronder België, heeft het plaatsen van zonnepanelen ter opwekking van Photo-Voltaïsche energie (kortweg PV installaties) een hoge vlucht genomen, niet louter bij bedrijven maar ook bij particulieren.

Het aantal kWh dat per jaar mag verwacht worden voor een individuele installatie steunt op een klimatologische benadering van hoe zonnig gemiddeld een jaar is.  De opbrengst per dag kan echter fel variëren, en hangt van tal van parameters af, waarbij naast geïnstalleerd vermogen, optimale oriëntatie en azimuth van de installatie, daglengte en zonshoogte vooral de bewolkingsgraad een rol speelt. Toch spelen ook nog andere factoren een rol zoals temperatuur en wind, vermits zonnepanelen beter renderen bij lagere temperaturen.   Hieronder vindt U een module die op basis van de ingegeven parameters toelaat de verwachte opbrengst te berekenen. De module houdt geen rekening met het minder goed renderen van zonnecellen naarmate deze ouder worden.

Deze module laat toe om de verwachte opbrengst van uw persoonlijke PV installatie te berekenen voor vandaag en morgen.

Postcode (België):

Piekcapaciteit van uw panelen (Wp):

Aantal panelen:

Hellingsgraad (dit is de hoek die de panelen maken met het aardoppervlak) in graden:

Azimuth (orientatie- hoek van de zonnepanelen tov het noorden, de ideale azimuth is Zuid – 180 °, Oost is 90° en West 270 °):