durée de validité
+24h
+48h
+72h
+96h
+120h
+144h
+168h
+192h
+216h
+240h
<< 12h
12h >>

avail. models
GFS (NCEP)

éléments
pression de l'air
wind 10m
wind 300hPa
wind 500hPa
wind 700hPa
wind 925hPa
omega 500hPa
omega 700hPa
température 2m
température 2m max
température 2m min
température 500hPa
température 850hPa
theta-E 700hPa
theta-E 850hPa
Cape & Cin
Humidité relative 700hPa
Humidité relative 850hPa
Humidité relative 925hPa
rel. Tourbillon adv. 300hPa
abs. Tourbillon adv. 500hPa
précipitations
Weather
Cape
Humidité relative 300hPa
Humidité relative 500hPa
rel. Tourbillon 300hPa
abs. Tourbillon 500hPa
wind 850hPa
total cloud cover
Dewpoint
real cloud cover

durée de la validité
22.09.2018 12UTC
22.09.2018 00UTC
21.09.2018 12UTC
21.09.2018 00UTC
20.09.2018 00UTC